Acte normative :
Declaraţii de avere şi interese
- Legea nr. 105 din 9 iulie 2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.
- Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 - privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 144 din 21 mai 2007, republicată - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 115 din 16 octombrie 1996 - pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.